Betekenis van יָעַץ – Yawats

We lezen van rechts naar links:

yod – qámets – ájjin – páttach – (slot)tsádee

y – a  – “leesmoeder-geen klank” – a – ts

In de strong concordantie staat:

H3289 יָעַץ ya`ats (yaw-ats’) v.

1. to advise.

2. (reflexively) to deliberate or resolve.

KJV: advertise, take advise, advise (well), consult, (give, take) counsel(-lor), determine, devise, guide, purpose.

Simpelweg  ADVIES en CONSULTANCY!

Omdat we als bedrijf deskundige adviezen willen geven bij alle voorkomende IT vraagstukken, advies over de aanschaf van Snelstart en dat verder begeleiden én “iets hebben met” de Hebreeuwse taal, zijn we op zoek gegaan naar een bedrijfsnaam die de lading dekt.

Zo is de naam Yawats ontstaan.

We vinden dit woord ook terug in de Bijbel, op verschillende plaatsen:

Exodus 18 vers 19

Mozes is met het volk Israël uit Egypte getrokken en nu in de woestijn. Mozes schoonvader Jethro komt op bezoek en brengt ook de vrouw van Mozes, Zippora en hun 2 zonen mee. Tijdens dat bezoek ziet Jehtro dat het volk van ’s morgens vroeg tot ‘s avond naar Mozes komt om God raad te vragen. Zij vragen aan Mozes hoe en wat ze moeten doen zoals God het wil. Mozes bezwijkt haast onder de hoeveelheid zaken en het volk moet lang wachten voordat ze antwoord ontvangen. Jethro stelt voor om getrouwe mannen aan te stellen die de kleinere, minder belangrijke zaken kunnen oplossen. Zo blijft Mozes raadsman tussen het volk en de Heere.

Jesaja 40 vers 14

Daar gaat over Gods wijsheid en almacht. God heeft geen raadsman nodig. Gods macht, wijsheid en majesteit zijn oneindig en onbegrijpelijk. Jesaja’s vinger gaat naar omhoog. Geef uw ogen de kost. Let op Gods scheppingswerk. Hij is de Maker van alles. Hij onderhoudt ook alle dingen. Ziet u het dan niet, dat alles in de natuur geweldig in elkaar zit. Is in de schepping niet Gods Naam uitgeschreven? God! Hij weet de inhoud van een oceaan te bepalen, het gewicht van een berg. Volkeren zijn voor Hem weinig meer dan een druppel die hangt aan een emmer of een stofje op een weegschaal. Wat moeten vorsten en wereldrechters tegen Hem beginnen? Onvergelijkelijk groot is de Heere. Hij is aanbiddelijk. Stel, dat al de bossen van de Libanon gaan branden en de wilde dieren daarbij. Stel, dat dit een groot offer is, aan God gewijd. Maar dan is daarmee nog niet de majesteit en de glorie van Israëls God in voldoende mate uitgedrukt.

U hebt er geen idee van, hoe groot God is. Denkt u soms, dat die grootheid van God uitgebeeld kan worden in een beeld van goud of hout? Nee, toch! Want wie is Hem gelijk? Zou u van deze God dan niets meer te verwachten hebben? Dat is toch immers uitgesloten? Als u Hem verwacht, ontvangt u nieuwe kracht. Als een arend die het luchtruim doorklieft en opstijgt tot ongekende hoogten. Als u de Heere verwacht, hebt u meer jeugdige kracht dan jonge mensen. Zij lopen en worden moe. Ze struikelen soms over hun eigen benen. Maar wie de Heere verwachten, gaan onvermoeibaar door. Verwachten is niet hetzelfde als afwachten. De Heere verwachten, dat mag u doen op grond van Gods verbond.